Skødeskrivning

Vi står for skødeskrivning og tinglysning når du køber bolig. Kontakt os i dag og lad os sætte et punktum i din ejendomshandel. Skødeskrivning, hurtigt, nemt & til en fast lav pris.

skødeskrivning

Skødeskrivning

Vi står skødeskrivning og tinglysning i forbindelse med boligkøb, skilsmisse, separation, samlivsophør eller familiehandel. Læs nærmere om vores forskellige produkter.

kr. 2.500 inkl. moms.

Skødeskrivning

Berigtigelse

Vi står for den fulde berigtigelse i forbindelse med køb af fast ejendom. Vi er med fra start til slut, og arbejdet stopper først når det sidste punktum er sat.

kr. 4.000 inkl. moms.

skødeskrivning

Kontakt

Vi sidder altid klar til at modtage henvendelser og/eller spørgsmål i forbindelse med skøde & tinglysning. Tag kontakt til os i dag, og lad os hjælpe dig.

kontakt@skoedenu.dk

"Tak for al din hjælp - det har været gennemført professionelt!"
Af Emili S.S. - København NV - Skøde & refusionsopgørelse
Se alle indsendte anmeldelser her.

Skødeskrivning

Skødeskrivning er betegnelsen for udarbejdelsen af et skøde. Et skøde indeholder oplysninger om handlens grundlæggende informationer og vilkår og er at karakterisere som handlens endelige juridiske dokument. Ved skødeskrivning indsættes købesum, dato for overdragelse af den respektive ejendom, handlens parter, dokumentets respekt for servitutter og hæftelser samt eventuelle relevante erklæringer afhængig af den konkrete handel.

Hvad er et skøde?

Et skøde er et dokument indeholdende en række forskellige oplysninger om din bolighandel. Det er blandt andet navn på henholdsvis køber og sælger, ejendommens adresse, købesummens størrelse, eventuelle pantehæftelser på ejendommen, servitutter, den offentlige ejendomsvurdering og den mellem parterne aftalte overtagelsesdag. Siden 2009 blev hele skødeprocessen gjort digital, og nu skal man derfor underskrive sit skøde på tinglysning.dk - hvor det tidligere var et fysisk dokument.

Landsdækkende skødeskrivning & berigtigelse

Vi forestår skødeskrivning og tinglysning for kunder i hele Danmark, hvorfor det er uden betydning hvor du bor eller hvor adressen på ejendommen er beliggende. Hele processen for skødeskrivning, tinglysning og berigtigelse kan ske via kontakt pr. telefon og mail. Vores telefoniske åbningstider er alle hverdage mellem kl. 10.00 til 18.00 - på telefon 53 70 87 30.

Forskellen på købsaftalen og skødet

Købsaftalen er det dokument der indeholder samtlige oplysninger om din ejendomshandel, og er således at karakterisere som handlens absolut vigtigste dokument. Ved underskrift af købsaftalen binder du dig juridisk - med undtagelse af fortrydelsesfrister og et evt. advokatforbehold. Et skøde er således 'blot' den endelige offentlige registrering af de væsentlige detaljer i købsaftalen, det er her at købsaftalens indhold så at sige bliver effektueret. Enhver bør tinglyse sin ret for at være beskyttet af tredjemand i god tro - hvorfor du bør tinglyse din adkomst til din nye bolig, således at du nu fremgår som den retmæssige ejer.

Skødeskrivning i praksis

Når skødets indhold er godkendt af begge parter, skal skødet underskrives. Skødet underskrives ved at man tilgår tinglysning.dk og underskriver det skøde der er tilknyttet ens respektive cpr.nr. ved NEM-id. Har man ikke NEM-id må der gives fuldmagt til en person med NEM-id som kan underskrive på vegne af vedkommende. Læs mere om skødeskrivning her.

Skødeskrvining ved skilsmisse

I forbindelse med skilsmisse, separation og samlivsophør sker det hyppigt, at én af parterne skal overtage den fælles ejendom. Den ekspedition kaldes et skilsmisseskøde og indebærer at den ene part køber den resterende halvpart af ejendommen, således at han/hun for fremtiden indtræder som eenejer af ejendommen. Den udtrædende part bliver frigjort fra sine hæftelser og udtræder som tinglyst ejer af ejendommen.

Handel af fast ejendom mellem familiemedlemmer

Der gælder fordelagtige regler for handel af fast ejendommen mellem familiemedlemmer og nærtstående, også kaldt familieoverdragelse. Du kan ved en familieoverdragelse sælge ejendommen til dine børn til en pris svarende til 85 % af den offentlige ejendomsvurdering, hvilket i nogle tilfælde kan være en ganske gunstig pris for køber. Læs mere om familieoverdragelse her.

Ejerskifteforsikring

Ved køb af fast ejendom hvor sælger har valgt at lade huseftersynsordningen træde i kraft, kan køber vælge at tegne en ejerskifteforsikring. Læs mere om ejerskifteforsikringer her og hvad du skal være opmærksom på.

Ejendomsmægler Frederiksberg

FindRådgiver.dk

Skodeskrivning.dk er en del af netværket FindRådgiver.dk hvor du gratis og uforpligtende kan indhente 1-3 tilbud fra din næste advokat, ejendomsmægler eller reviser. Besøg FindRådgiver.dk og læs mere om konceptet.