Skilsmisse

Står du foran en skilsmisse, separation eller samlivsophør og ejer i fast ejendom sammne? Så skal der udarbejdes et nyt skøde, således at den overtagende part indtræder som eneejer af ejendommen. Vores pris er på kr. 2.500 inkl. moms.

Vi er eksperter i udarbejdelse af nyt skøde i forbindelse med skilsmisse, separation og samlivsophør. I branchen omtalt som skilsmisseskøde. Uanset om du eller din tidligere partner skal overtage ejendommen hjælper vi jer videre, hurtigt, trygt og til en overkommelig pris. Ved udarbejdelsen af det nye skøde vil den overtagende part således skulle "købe" den øvrige halvpart af ejendommen og efterfølgende indtræde som enedebitor for lånet på ejendommen. Ekspeditionen forudsætter derfor, at den overtagende part har modtaget enten en forhåndsgodkendelse eller en endelig bevilget gældsovertagelse af bank og realkreditinstitut. Såfremt banken har godkendt, at den overtagende part har økonomi til at overtage ejendommen alene skal der udarbejdes et nyt skøde. Et skøde indeholder de helt grundlæggende vilkår for en overdragelse, herunder købesum og overtagelsesdag.

Købesummen fastsættes typisk til værdien af halvparten af lånet på ejendommen som køber "erhverver/overtager" tillagt den eventuelle deling af friværdi som der måtte være på den respektive ejendom. Såfremt ejendommen har en gæld på 1.500.000 kr. og det mellem ægtefællerne er aftalt, at markedsværdien for ejendommen er ca. 2.000.000 så vil købesummen for ekspeditionen, vel at mærke halvparten af ejendommen, være 1.000.000 kr. Således halvdelen af gælden som er 750.000 kr. tillagt halvdelen af friværdien som er på 250.000 kr.

Bemærk, at der ved opnået skilsmisse- eller separationsbevilling udelukkende skal betales en grundafgift i forbindelse med skilsmisse, hvorfor de samlede udgifter til Staten ikke overstiger kr. 1.660. Såfremt der er tale om udarbejdelse af nyt skøde ved samlivsophør, hvor der således ikke har været et decideret ægteskab i lovens forstand, så skal der tillige betales en variabel tinglysningsafgift af 0,6 % af købesummen for halvparten af ejendommen.

Skal du have hjælp til ændring af skøde? Kontakt os i dag ved brug af kontaktformularen til højre. Vi ser frem til at hjælpe jer videre.