Skødeskrivning

Vi står for skødeskrivning og tinglysning eller den fulde berigtigelse af din handel. Nedenfor kan du se vores produkter - samt hvad de inkluderer. Du altid er velkommen til at tage kontakt hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp - vi sidder klar på mail og telefon.

Skødeskrivning og tinglysning

Almindelig skødeskrivning

Har du blot brug for hjælp til udarbejdelse af nyt skøde og tinglysning, så er denne pakke den rette for dig. Den indeholder både korrespondance med ejendomsmægler, bank og modpart samt den endelige afslutning af handlen. Vi er med dig fra start til slut, og vores arbejde er først færdigt når det endelige punktum er sat. Udarbejdelse af refusionsopgørelse samt generel rådgivning er ikke med i denne pakke.


2.800 kr. inkl. moms.
Tryk her og gå til kontakt

 

Skøde og refusionsopgørelse

Skøde & refusionsopgørelse

Denne pakke er den fulde berigtigelse af din ejendomshandel. Den indeholder både korrespondance med mægler, bank og evt. modpart samt udarbejdelse af refusionsopgørelse og den endelige afslutning af din handel. Vores arbejde stopper først når det sidste punktum er sat ved frigivelse af købesumme ved anmærkningsfrit skøde. Pakken inkluderer ikke rådgivning.


4.000 kr. inkl. moms.
Tryk her og gå til kontakt

Fuld berigtigelse og køerrådgivning

Fuld berigtigelse og køberrådgivning

Den fulde berigtigelse indeholder varetagelsen af alle aspekter ved din ejendomshandel, herunder korrespondance med mægler, bank, udarbejdelse af refusionsopgørelse, evt forhøjelse af sikkerhed til ejer-/grundejerforening, frigivelse af købesum mv. Derudover inkluderer nærværende pakke ligeledes køberrådgivning som omfatter gennemgang af alle handlens juridiske dokumenter, herunder købsaftalens indhold og alle andre forhold ved handlen. Denne service udføres i samarbejde med vores faste samarbejdspartner fra Advokatfirmaet JAAS.


8.000 kr. inkl. moms.
Tryk her og gå til kontakt

skødeskrivning skilsmisse

Skødeskrivning ved skilsmisse

Står du eller din tidligere ægtefælle/partner overfor en skilsmisse, separation eller samlivsophør - og skal den ene af jer overtage den tidligere fælles ejendom? Så har i brug for udarbejdelse af et skilsmisseskøde. Ved udbarejdelse af nyt skøde indtræder den blivende part som eneste adkomsthaver på ejendommen og den udtrædende part frigøres fra sine hæftelser på ejendommen. Kontakt os i dag hvis vi skal stå for skødeskrivning ved skilsmisse, separation eller samlivsophør.

Leder du efter formular til udarbejdelse af bodelingsaftale/bodelingsoverenskomst? Så tryk her og læs mere om udarbejdet gør det selv formular.


2.500 kr. inkl. moms.
Tryk her og gå til kontakt

Skødeskrivning ved familiehandel

Skødeskrivning ved familiehandel

Overdragelse af fast ejendom mellem familiemedlemmer, forældre og børn mv. er kendetegnet som en familieoverdragelse eller en familiehandel. Fastsættelsen af købesummen ved en familiehandel kan ske til en pris på +/- den sidst kendte offentlige ejendomsvurdering. Har du/I brug for hjælp til skøde & tinglysning ifm. jeres familiehandel? Så skriv til os i dag, vi hjælper jer indtil det sidste punktum er sat.


8.000 kr. inkl. moms.
Tryk her og gå til kontakt

Debitorskife af ejerpantebrev

Leder du efter hjælp til tinglysning og debitorskifte af ejerpantebrev, så bistår vi også hertil. Debitorskifte af ejerpantebreve forekommer mest hyppigt ved ejerskifte af ejerlejligheder hvor ejerforeningen har underpant i ejerpantebrevet til sikkerhed for ejerens økonomiske forpligtelser over for foreningen. Kontakt os i dag og lad os sørge for et vellykket debitorskifte af dit ejerpantebrev.


2.000 kr. inkl. moms.
Tryk her og gå til kontakt

Bodelingsoverenskomst

Leder du efter hjælp til udarbejdelse af en bodelingsoverenskomst, så læs nærmere her. Der gælder ingen formkrav til udarbejdelse af en bodelingsoverenskomst/bodelingsaftale i forbindelse med skilsmisse og separation. Det er dog hensigtsmæssigt at man benytter sig af en formular, så man sikrer sig at de mest væsentlige aspekter ved delingen af aktiverne bliver berørt. Vi har udarbejdet en formular til en bodelingsoverenskomst til kr. 395 inkl.moms. Læs mere her.


395 kr. inkl. moms.
Tryk her og gå til bodelingsoverenskomst.dk

Et udsnit af modtagne tilbagemeldinger:

Jeg og mine forældre har ved hjælp af Mathias Lund Bach og 'Nyt Skøde' foretaget en familieoverdragelse. Mathias har været utrolig hjælpsom, professionel og hurtig igennem hele forløbet. Mathias er en rådgiver, jeg vil anbefale til mine nærmeste.

Maria H. - den 12. marts 2016

Hjælpsomhed, hurtighed, ordentlighed, professionalisme og god service er de ord, der fald mig ind, når jeg skal beskrive den assistance, vi har modtaget fra Mathias Lund Bach i forbindelse med udarbejdelse af skøde og berigtigelse af handlen ved køb af vores sommerhus.

Søren H.C. - den 18. februar 2016

Læs alle vores modtagne tilbagemeldinger ved at tilgå dette link.

Tinglysningsafgift

Ved handel med fast ejendom skal der betales en tinglysningsafgift til staten. Tinglysningsafgiften består af to dele, først grundafgiften på kr. 1.660 skal betales ved næsten alle tinglysningsekspeditioner, derudover skal der betales en variabel afgift på 0,6 % af den respektive købesum. Hvis du derfor er i gang med at købe en bolig til kr. 1.000.000 vil du således skulle betale kr. 1.660 + kr. 6.000 altså sammenlagt kr. 7.660 i tinglysningsafgift. Sammen med honoraret til den pågældende berigtiger i en ejendomshandel omtales tinglysningsafgiften som handelsomkostninger. Indbetaling af tinglysningsafgiften til berigtiger er således en betingelse som skal være opfyldt forinden overtagelsesdagen. Har du spørgsmål til beregning af tinglysningsafgiften i din handel, så skriv til os på kontakt@skoedenu.dk. Ved udarbejdelse af nyt skøde i forbindelse med skøde og separation gælder der afgiftsfritagelse for så vidt angår den variable tinglysningsafgift på 0,6 % af den pågældende handelssum, såfremt der ved anmeldelse vedhæftes skilsmisse- eller separationsbevillingen.